Accountancy

De accountancy werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op de externe verslaggeving.
Ondernemingen, welke onder Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoren, dienen een jaarrekening volgens de wettelijke normen op te stellen en te deponeren bij het handelsregister.

Deze bepalingen zijn van toepassing op:

 • Naamloze vennootschappen (N.V.)
 • Besloten vennootschappen (B.V.)
 • Coöperaties
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Commanditaire vennootschappen (C.V.) en vennootschappen onder firma (V.O.F.) waarvan alle volledig aansprakelijke vennoten kapitaalvennootschappen zijn naar buitenlands recht.
 • Stichtingen en verenigingen, welke een onderneming drijven.

De wet verplicht bovengenoemde ondernemingen aan een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent met certificeringbevoegdheid opdracht te geven tot onderzoek van de jaarrekening.
Van de controleplicht zijn vrijgesteld kleine rechtspersonen.

Kleine rechtspersonen zijn ondernemingen welke voldoen aan 2 van de 3 meetgrootheden:

 • Waarde activa ≤ EUR 4,4 miljoen
 • Netto-omzet ≤ EUR 8,8 miljoen
 • Gemiddeld aantal werknemers < 50

Deze ondernemingen zijn daarom niet verplicht om de jaarrekening door een accountantskantoor te laten samenstellen. Hiermee voorkomt u de hoge kosten die een accountant in rekening brengt. Daarnaast zijn de kleine rechtspersonen veelal gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichting tot openbaarmaking van de jaarstukken. Een kleine rechtspersoon kan volstaan met het deponeren van een beperkte balans met toelichting bij het handelsregister.

Wij richten ons voornamelijk op deze ondernemingen bij onze accountancy werkzaamheden.
Wij stellen graag een kwalitatief goede jaarrekening op, welke voldoet aan de eisen die voor uw onderneming voor de externe verslaggeving noodzakelijk zijn. Voor een uitgebreidere interne verslaggeving kunnen wij natuurlijk binnen onze [intlink id=”29″ type=”page”]administratieve dienstverlening[/intlink] zorg dragen. Deze zal dan ook op uw informatiebehoefte worden afgestemd.
  Wat andere mensen zochten:

  accountant enschede, accountant hengelo, administratie enschede, administratie hengelo, administratiekantoor enschede, administratiekantoor hengelo, belastingaangifte enschede, belastingaangifte hengelo, boekhouding enschede, boekhouding hengelo